Mục Lục - Truyền Kỳ Mạn Lục


Chương 1: Câu chuyện ở đền Hạng Vương (*)
Chương 2: Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu
Chương 3: Chuyện cây gạo (*)
Chương 4: Chuyện gã trà đồng giáng sinh (*)
Chương 5: Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây (*)
Chương 6: Chuyện đối tụng ở long cung (*)
Chương 7: Chuyện nghiệp oan của Đào Thị (*)
Chương 8: Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên (*)
Chương 9: Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên (*)
Chương 10: Chuyện Phạm Tử Hư lên chơi thiên tào (*)
Chương 11: Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang (*)
Chương 12: Chuyện người con gái Nam Xương
Chương 13: Chuyện yêu quái ở Xương Giang
Chương 14: Chuyện đối đáp của người tiều phu ở núi Na
Chương 15: Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều
Chương 16: Chuyện nàng Thúy Tiêu
Chương 17: Chuyện Lý tướng quân
Chương 18: Chuyện Lệ Nương
Chương 19: Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa
Chương 20: Chuyện tướng Dạ Xoa (*)