Giới thiệu các loại sách hay nên đọc


Bí mật của may mắn - Alex Rovira và Fernando Trias de Bes
Làm chủ trí nhớ của bạn - Tony Buzan
Mật mã Do Thái - Perry Stone
Ngày xưa có một con bò - Camilo Cruz
Nhà giả kim - Paulo Coelho
Những điều trường Harvard không dạy bạn - Mark H. McCormack
Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn - Mark H. McCormack
Tư duy Nhanh và Chậm - Daniel Kehlmann
Vị giám đốc một phút - Ken Blanchard & Spencer Johnson